Start

 

Säsongen med Vattengymnastik ute på Lilla Amundön är slut för 2022 och även höstens som var inomhus på Dalheimer hus.

Medlemsavgift för år 2023 är 200 kr.

Betala till plusgiro 188216-6.  Skriv då in följande uppgifter: namn, adresstel/mobilnummer, E-post