Kontakt

Besöksadress Lilla Amundön: Lillövägen 10 Billdal

Föreningsadress: Handikappbadet Lilla Amundöns Intresseförening Kungsladugårdsgatan 5, 414 69 Göteborg

 

Styrelsen

Lars-Erik Rådemo 0708-399400  ordförande,   lrademo@gmail.com


Leif-Arne Ljungholm 0706-762915,   
leifarne.ljungholm@gmail.com

Mia Svedlund 0708-134910,  miasvedlund@icloud.com

Cathrina Weldeborn 070-645 89 60,  catw@hotmail.se

Maud  Glader,  0733- 24 60 11,  gladermaud@gmail.com