Kontakt

Besöksadress Lilla Amundön: Lillövägen 10 Billdal

Föreningsadress: Lilla Amundöns Handikappbad Intresseförening,   Kungsladugårdsgatan 5,   414 69 Göteborg

Mejl till föreningen;  info@amundonbad.se

Styrelsen

Marita Jutebäck,  ordförande,  073-0656972,  marita@amundonbad.se

Eivor Kjellén,  sekr    073-5602322,  kjellmeneivor@gmail.com

Leif-Arne Ljungholm,   kassör 070-6762915,   leifarne.ljungholm@gmail.com

Maud  Glader,  073-3246011,  gladermaud@gmail.com

Gunilla Lundgren, 073-5406999,   l.gunilla.lundgren@telia.com

Mia Svedlund, 070-8134910,  miasvedlund@icloud.com

Cathrina Weldeborn, 070-6458960,  catw@hotmail.se

Ekonomikonsult  Ingvar Stenberg, 070-9840180, ingvar@sambila.se

 

Revisor

Lena Mellbratt Stenman, 070-5923026, l.mellbratt@telia.com

 

 

 

http://amundonbad.se/wp-login.php