Om oss

Våra aktiviteter är

-vattengymnastik med instruktör under sommar på Lilla Amundöns handikappbad 3 ggr/vecka för medlemmar, Månd 9.30-10.10 och 10.20-11, Onsdagar 9.30-1010 och 10.20-11, Fredagar 10-11.

– vattengymnastik med instruktör under höst och vår på Dalheimerhus 1 ggn/vecka för medlemmar mot avgift per säsong 500 kr

Om badet Amundön:

Som intresseförening hyr vi bassängen för vattengymnastik tre ggr per vecka under sommaren. Badets öppettider och priser samt trivselregler är allmänna riktlinjer för Lilla Amundöns bad, och inget vi styr över som intresseförening. Länk till badets hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/lilla-amundons-bad

Lilla Amundön är ett säsongsbad som drivs av Göteborgs stad där bassängen med varmt vatten är tillgänglig endast sommartid.  På plats sommartid finns personal från Askims simhall. De sköter registrering och köp av nyckelbricka när sommarterminen börjar.  Nyckelbricka kan köpas vid uppvisande av intyg från läkare eller sjukgymnast. Personer med synligt handikapp behöver ej intyg.  Avgift till kommunen för nyckelbricka: 155:- (Besökare utanför Göteborgs kommun: 415:-)  

Intresseföreningens medlemsavgift är 200 kr/år. Medlemskap i intresseföreningen med betald årsavgift är ett villkor för deltagande i vår vattengymnastik. Vi har en föreningsförsäkring som gäller för aktivitet och resa till och från. Kontakta styrelsen för mera information.

Plusgiro till Handikappsbadet Lilla Amundöns Intresseförening  är: 188216-6.

HITTA HIT

Innanför grindarna finns ett antal p-platser. Dessutom finns en stor p-plats utanför grindarna vid  sidan av busshållplatsen.

Nyckelbrickan används vid ingången till vänster. Grindarna öppnas då automatiskt.

Man kan ta sig dit med buss 82 från Marklandsgatan till ändhållplatsen Lillövägen.

Fordon över 3,5 ton får inte köra över bron till Lilla Amundön.

CAFE

Det finns ett café som har samma öppettider som badet

TRIVSELREGLER

Grillning får endast ske på angivna platser.

Det är djurförbud på anläggningen, men självklart får ledarhundar följa med.

Bassängen är inte djup, så tänk på att inte dyka eller hoppa i poolen.

Badblöjor skall användas i bassängen av dem som behöver det.

Rökning är ej tillåten inom området 

Visa hänsyn till varandra i poolen, i havet och på land .

Mata inte fåglarna!

Vid behov av hjälp – använd larmknappen som finns skyltad nere vid havet.

HISTORIK

Vi är en intresseförening som bildades 2003 för att värna om möjligheterna för personer med olika typer av funktionshinder att bada, simma i poolen samt utöva vattengymnastik. I varmvattenbassängen (ca 34°C) är man under trygga former.

STYRELSEN

Styrelsen har flera olika uppgifter. En stor uppgift är att underlätta för föreningens medlemmar att få tillträde till Lilla Amundön och uppleva badstranden och anpassat havsbad samt vattengymnastik i varmvattenpoolen.

Vid den organiserade vattengymnastiken ansvarar vi för att det alltid finns en instruktör närvarande. En annan av styrelsens angelägenheter är att se till att föreningen når nya medlemmar. Vi samarbetar med Göteborgs kommun: Idrott & Förening.

Lilla Amundön är ett långsiktigt projekt som personer med olika funktionshinder kan använda – oavsett ålder eller ekonomi.